Kandisnky, Improvisation avec formes froides. 1914

IV

CORRESPONDANCES

La Nature est un temple ou de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles;

L'homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l'observent avec des regards familiers.


Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,

Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.


Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,

- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,


Ayant l'expansion des choses infinies,

Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,

Qui chantent les transports de l'esprit et des sens. IV

CORRESPONDÈNCIES

La Natura és un temple de columnes vivents

que deixen anar, de vegades, paraules confuses;

l'home hi camina com per un bosc de símbols

que l'observen amb una mirada familiar.


Com llargs ressons que de lluny es confonen

en una tenebrosa i profunda unitat,

tan vasta com la nit i com la claredat,

els sons, els perfums i els colors es responen.


Hi ha perfums que són frescos com la pell dels infants,

dolços com l'oboè, verds com les prades

-i n'hi ha de corromputs, pletòrics, triomfals,


que s'escampen igual que coses infinites,

com l'ambre, com l'almesc, l'encens i el benjuí,

que canten els transports del cor i dels sentits.


(Traducció de Jordi Llovet.)

Comments