JOSEP CARNER : DUES VERSIONS DE «NOCTURN»

 

https://sites.google.com/a/laserpblanca.com/la-serp-blanca/el%20cor%20quiet.jpg?attredirects=0&attachauth=ANoY7cpR6se0kZkLsoPXvlDXBkYE1I986MWHT6i5uunFDK-Q016BGo02bdHMq5PnKaECcDE4dnZ1lp5miBPmfkAUP1CQKB4tviVd7KzT47O3dhAdGRZoJIIV51t6uFQowbnZaqO78-9mfYqExqmOUlLIFgVWv4WYmPNJ7bs8yGLkRarM-TSW73-4Cj4z37q1u3sHnZzInUMTj-ZPeNVRSleVryGugCJxhNF53eWXVYyR4O34JJZOMbg%3DNOCTURN (El cor quiet, 1925)

 

Quines són les imatges
que s'agiten al fons de vostres nits
ocells planyívols, animals salvatges
quan les pobleu de queixes i de crits?
Voldrà lligar-se amb d'altres harmonies
la música de fulles, més suau
de nits que no de dies?
Què cerca el vent nocturn a dins l'afrau?
Fins el penyal, guarnit de molsa bruna,
a mig pendís atravessat i cot,
mig diríeu que viu sota la lluna
per bé que sigui indiferent a tot.
Serena, quietud, vent i tempesta,
posats de la foscor,
porteu alguna divinal requesta
en ritme d'esperances i de por?
Almenys per mi, que entre la nit faig via
quan tanta d'animeta s'abalteix,
el gran drap de la nit es desficia,
l'obscuritat glateix.
Àngels, tal volta, elisianes roses
a frec esfullen de l'oscat sentit;
o brollen veus parentes, de les coses,
que frisen demanant un esperit.
El floc tot argentat, la lleu temença
de l'herba i el brancam tan llargarut,
són un engany de nostra vana pensa
o un mot tràgicament inconegut?
Una remor que flota esmorteïda,
del passat o del futur és el trepig?
Són els difunts que capten a la vida
o els venidors que tusten al desig?
L'alè m'inspira d'una oculta raça?
Mon pensament, qui esgarriat me'l féu?
Ah, fins em sembla com si fos ma passa
d'un altre, caminant darrera meu!

On és l'aigua del pou que mai s'obrí,
on el tresor colgat? Sóc a llur vora,
i jo que els cerco, n'he romàs defora,
com un que dorm, sens veure ni capir.
Amara de llum pia
—oh doll quiet i blanc
del pleniluni que engrandeix ma via!—
la lassa i espectral malenconia
del nostre mur de fang.

 


 

 

   
https://sites.google.com/a/laserpblanca.com/la-serp-blanca/Josep%20Carner%20Poesia.jpg?attredirects=0&attachauth=ANoY7crDLw05E2cu5PNSGU5Gy2E5U-5X1uglVe9zkq533Xxfu4KCoGkqvOz16Fr0Z6I6cwdCLXUUKw9sob29ZanCT-dktZ4wMbmqTjMQmzBdAFSkemC3KucUJQOsCBhpiF6ksgxFEQ_KPgBommDmXXfDEovnLDFK0HaAjbUDqaW0hMTct6F_06luymzU-_x2SY2ZFTAw2pXr_xgzBMKSs1h-4ijwlevxh2FWwVF4XU_-V-cibaAMNEU%3D


NOCTURN (Poesia, 1957)      


¿Quines són les imatges                               
que al fons s'agiten de les vostres nits,
ocells planyívols, animals salvatges
que les pobleu de queixes i de crits?
¿Voldrà lligar-se amb d'altres harmonies      
la música de fulles, més suau
de nits que no de dies?
¿Què cerca el vent nocturn a dins l'afrau?
Fins el penyal, guarnit de molsa bruna,
a mig pendís entravessat i cot,                         
mig diríeu que viu sota la lluna
per bé que sembli indiferent a tot.
Serena, quietud, vent i tempesta,
posats de la foscor,
¿porteu alguna divinal requesta                        
en ritme d'esperances i de por?
Almenys jo crec, si dins la nit faig via
quan tanta d'animeta s'abalteix,
que el gran drap de la nit es desficia,
l'obscuritat glateix.                                           
Àngels, tal volta, elisianes roses
entorn esfullen de l'oscat sentit;
o brollen veus parentes, de les coses
que frisen demanant un esperit.
El floc argentadís i la temença                          
de l'herba i el brancam esmaperdut
¿engany serien de la vana pensa
o un signe, un d'oblidat o inconegut?
Una remor que flota esmorteïda,
¿és d'un passat o d'un futur trepig?                    
¿Són els difunts que capten a la vida
o els venidors que tusten al desig?
¿L'alè m'inspira d'una oculta raça?
Mon pensament, qui esgarriat me'l féu?
Ja fins me sembla com si fos ma passa               
d'un altre, caminant darrera meu.

¿On és l'aigua del pou que cal obrir?
¿On el tresor colgat? Sóc a llur vora,
i jo que els cerco n'he restat defora,
com un que dorm, sens veure ni capir.                

Amara de llum pia,
oh doll quiet i blanc
del pleniluni que els enyors desnia,
la lassa i espectral malenconia
d'una presó de fang.
     

Comments