Virgili, L’Eneida. Cant II: la destrucció de Troia.

(Els números fan referència a l’edició de L’Eneida publicada per Labutxaca en traducció de Joan Bellés.)

1) Quins trets destaca Virgili per intensificar l’horror de la destrucció de Troia?

          Els crits (la cridòria), la foscor (la confusió), el foc i la sang.

2) Quins són els moments més emotius i dramàtics d’aquest cant?

          61-62. La mort de Laocoont i els seus fills.

          73-74. La mort de Príam i el seu fill.

          80. El foc sagrat sobre el cap d’Ascani, l’astre que cau del cel representant un presagi favorable dels déus.

3) Quins troians adverteixen del perill del cavall de fusta?

          Capis.                  

          Laocoont. (Escultura de Laocoont de l’època heŀlenística. Símil de la mort de Laocoont, pàg. 62).

          Cassandra.                

          Per què al final els troians introdueixen el cavall dins la ciutat? Més que per estupidesa, per respecte als déus.

4) De quina manera presenta Virgili els grecs i els troians? Quins aspectes destaca dels grecs?

          Dels troians destaca el valor, el respecte pels déus i l’amor per la família. Dels grecs, l’engany i la crueltat.

5) Amb quines qualitats apareix representat Enees en aquest cant?

          La valentia en la lluita, sense arribar a la crueltat. Només té la temptació, que refrena, de matar Helena (pàg.75). Amb quins versos resumeix Enees que en una situació tan desesperada el millor que poden fer és lluitar? Pàg. 67: “Aquesta és l’única salvació dels vençuts: no esperar cap salvació.”

          El respecte i la preocupació per la família (representada aquesta última per l’escena en què Enees es carrega son pare a l’esquena).

6) Quins personatges recomanen la fugida a Enees?

          64. L’espectre d’Hèctor.

          77. L’espectre de la mare.

          83. Creüsa.

          Per què se li recomana la fugida? Perquè els déus tenen reservat per a Enees un futur en una altra terra.

          Qui prefigura el destí d’Enees? 83. Creüsa.  

     
Comments