Un son profund

Josep Palomero


Mentre tinc en les mans aquest llibre del meu company de professió Enric Iborra, catedràtic de l’IES Lluís Vives de València, centre d’històrica memòria, no puc deixar de pensar en son pare, el bonhomiós Josep Iborra, qui a pesar de la diferència d’edat em va orientar sempre amb els seus savis consells i la seua impagable amistat, i em va acollir com a professor dels cursos de Lingüística valenciana i la seua didàctica, de l’ICE de la Universitat de València, del qual era vicedirector, fa quasi quaranta anys! Tempus fugit.

 Sabem que en l’actualitat els alumnes lligen molts menys llibres que fa unes dècades, i en general obres del gènere literatura juvenil. No obstant això, en el programa de segon de batxillerat hi ha des del curs 2009-10 una assignatura que, amb un extens programa, preveu que coneguen les grans fites de la literatura universal. Enric, que n’és professor, ha elaborat aquest compendi de reflexions al voltant d’aquestes grans obres i de la seua experiència docent, orientador per a altres col·legues i indirectament ple de bons consells sobre les grans obres literàries que són bàsiques en la nostra cultura europea.

(11 de maig de 2014, El Periódico Mediterráneo)


https://ee4372a2-a-b7a4d97b-s-sites.googlegroups.com/a/laserpblanca.com/la-serp-blanca/Un%20son%20profund%20portada.jpg?attachauth=ANoY7crX7dU8wOCi-4Y_x1DCVZLRG_IF7X7bPT9ICnK9pmDz4OuxLcNfrby8WQRiGwu3nQ33KWYKIdaK1FpVSKv2ihIPsyWzfZzngXHZpfxTLUTm1HerO1vBvQusrpgSlPfc7IQ1dZbhlEZljttS1ge2vrfDt6BPlUVEEGn9d62AScYPtD365of3Z4BhNY9A1G-RvnZfyDpuuG5J8Hp-4DDsKKjAksFJ-eQ47cj3YoU12vH5Saya0SM%3D&attredirects=0


Comments